Uit de praktijk

Beleven en bewaren

Populaire versie van het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee Regionaal College Waddengebied (in samenwerking met de Provincie Noord-Holland)

Participatieladder

Brochure voor professionals / Re-integratie, Inburgering, Educatie en Participatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Portretten van Lunetten

Bewonersboekje over Wonen, Zorg en Welzijn gemeente Utrecht.

Baarsjesberichten

Maandelijks bewonersmagazine stadsdeel De Baarsjes, Amsterdam

In de zone

Nieuwsbrief voor professionals in de regio Utrecht
Wonen, Zorg & Welzijn/ gemeente Utrecht

NH

Kwartaalblad voor relaties van de provincie Noord-Holland

Op dreef

magazine voor personeel en bestuur van de provincie Noord-Holland
interview projectleider over 'het inpassingsplan'

Pyloon

blad voor medewerkers van de provincie Utrecht
dubbelinterview beleidsmedewerkers over luchtkwaliteit

Vigilate

personeelsblad van de provincie Zuid-Holland
dubbelinterview projectleiders over de RijnGouwelijn

Sociaal Werk Nederland

Website Valkenburg Trainingen

Valkenburg Trainingen (overtuigend presenteren en persoonlijke profilering)

Bezoek de website

Welkome Wijken

publieksboekje Wonen, Welzijn en Zorg
gemeente Utrecht