Brochure

Het leek een bedreigde papiersoort, maar de brochure maakt een comeback. Nog steeds zijn er massa's mensen die informatie pas echt tot zich nemen als je erin kunt bladeren. Die iets pas geloven als je het vast kunt houden.

Mooi woord trouwens, 'brochure'. Niet voor niets verwant met 'broche', de klassieke sierspeld. Dat geeft de brochure ook precies het fonkelende dat de opdrachtgever ermee beoogt. De lezer overtuigen van het eminente belang van zijn plannen, project, of resultaten.

Mijn aandeel begint met een oriënterend gesprek. Waar gaat het over? Wat is het grote nieuws? Wie gaan het verhaal vertellen? Voor wie is het bestemd?
En natuurlijk kijken we naar de randvoorwaarden: welk formaat, hoeveel woorden, pagina's en foto's?

Dan het echte werk. Informatie verzamelen, een opzet maken, interviews plannen, vragen bedenken. Vervolgens de interviews, face tot face of telefonisch; of meteen zelf een concept schrijven. Dan de vertrouwde cyclus: eerste versie - commentaar - tweede versie - naar de vormgever - laatste correcties.

En tot slot: een envelop op de deurmat met vijf exemplaren. Een glanzende omslag, de geur van drukinkt. Bladeren maar…

Uit de praktijk

Beleven en bewaren

Populaire versie van het Convenant Vaarrecreatie Waddenzee Regionaal College Waddengebied (in samenwerking met de Provincie Noord-Holland)

Participatieladder

Brochure voor professionals / Re-integratie, Inburgering, Educatie en Participatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Portretten van Lunetten

Bewonersboekje over Wonen, Zorg en Welzijn gemeente Utrecht.